Address:

84/260, 3rd Floor, Roondla Plaza,

Near KV 5, Madhyam Marg, Mansarovar,

Jaipur Rajasthan 302020 , India

Phone:

+91 - 9636679555 (Mr. Ajay Giri)

+91 - 9636679555 (Mr. Ajay Giri)

+91 - 9636639555 (Mr. Vishal Choudhary)

Head Office (India)

Address:

1 Moore Park, Gate shead Tyne

& Wear NE8 3Dy , UK

Phone:

+44-7880-855-121

United Kingdom